Leiebetingelser


LEIEBETINGELSER


For en ukes opphold ber vi om en forskuddsbetaling tilsvarende halvparten av det totale leiebel¢p.


For 2 ukers opphold eller lengre er foskuddsbetalingen 1/4 av det totale leiebel¢p.


Restbel¢pet, såvel som en garanti på € 150 for leiligheter eller € 250 for hus betales kontant ved
ankomst eller med bankoverf¢rsel en uke f¢r ankomst.


Sjekker bør gjøres betales til rekkefølgen av : Madame BERNARD


Vennligst medbring bekreftelse for bankoverf¢rselen ved ankomst. På forhånd mange takk.


Det totale garantibel¢p refunderes ved avreisen etter fradrag av eventuelle kostnader eller skader. Leien forutsetter ankomst tidligst l¢rdag kl.1600 og senest kl.2000 (hvis dette ikke er mulig, vennligst gi beskjed på tel. 04 93 36 00 48 eller 06 09 92 00 40) - og avreise neste l¢rdag kl.0900.


I lavsesongen, avhengig av kapasitet, kan vi tilby spesialarrangement angående ankomst og avreise og antall leiedager. Prisen for mindre enn en uke : 1 dag = ukeprisen/7+20%. 
Spesialbetingelser for opphold på minst 4 uker. For lengre opphold vennligst ta kontakt med oss. Hund er velkommen, men må holdes i bånd i parken.


Hvis ¢nskelig, er det mulig å plassere en ekstra enkelseng i alle boliger unntatt i studioet "Mimosas". Kostnad for ekstraseng er ikke inkludert i ukeprisen og betales ved avreisen.
WIFI er tilgjengelig


 


Det er mulighet for leie og vask av senget¢y + håndlkle + borduk for € 16 per person per uke.